Oppretthold fagkompetansen
og skaff deg oversikt!

10 norske VVS-leverandører arrangerer fagtreff ulike steder i landet og som
rørlegger, grossist eller VVS-konsulent vil du ha stort utbytte av arrangementet.

pamelding

programfordagen

kl 17.30
Dørene åpnes Minimesse

kl 18.00
Møtet starter med presentasjon i plenum

kl 19.00
Middag

kl 20.00
Presentasjon i plenum

kl 21.00
Mini-messe

kl 22.00
Avslutning